Materiał Partnera

Bezpieczeństwo przy montażu instalacji gazowych

Bezpieczeństwo przy montażu instalacji gazowych

Wymagania bhp przy sieciach i instalacjach gazowych określają bezpieczeństwo podczas prac gazoniebezpiecznych. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 roku wprowadziło zasady obowiązujące podczas budowy i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania instalacji gazu ziemnego. Przepisy określają także przebudowy i remonty instalacji.

Kto powinien zająć się montażem instalacji gazowej?

Prace związane z montażem instalacji gazowych poprzedzane są wykonaniem odpowiedniego projektu przyłącza. Montaż sieci i instalacji gazowych należy zlecić firmom posiadającym specjalne uprawnienia. Niewłaściwie wykonana instalacja jest niebezpieczna, a kluczowa jest szczelność przewodów. Na końcu prac wykonuje się odbiór i próbę szczelności w obecności ekipy montującej instalację. Firma Ogólnobudowlana „Tom-Bud” to wykonawca instalacji w województwie pomorskim. Dobra znajomość przepisów, posiadanie odpowiednich certyfikatów, a także nowoczesny park maszynowy pozwalają na realizację nawet najbardziej skomplikowanych zleceń.

Tylko poprawnie wykonana instalacja gazowa może być bezpiecznie użytkowana. Istotna jest zgodność prac z projektem oraz zabezpieczenie przewodów przed korozją, co wpływa na szczelność całej armatury. Kontrolom podczas odbioru podlegają jakość wykonanych prac oraz atesty użytych do wykonania instalacji materiałów. Montaż instalacji gazowych kończy się podpisaniem umowy z dostawcą gazu oraz uruchomieniem sieci.

BHP przy montażu instalacji gazowych

Podczas montażu podzespołów gazowych istnieje niebezpieczeństwo wybuchu, dlatego prace powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników. Prace szczególnie niebezpieczne to prace o zwiększonym zagrożeniu realizowane w trudnych warunkach. Nad przebiegiem robót powinna czuwać osoba uprawniona do nadzoru, a pracownicy muszą poosiadać odpowiednie środki zabezpieczające.

Jeśli na określonych stanowiskach występuje zagrożenie wybuchem, osoby montujące elementy sieci gazowych powinny przejść odpowiedni instruktaż. Na obszar objęty pracami nie mogą mieć wstępu osoby nieupoważnione i postronne, dlatego na obiekcie musi znaleźć się znak ostrzegawczy. Pracowników obowiązuje zakaz używania otartego ognia i palenia tytoniu, a także zakaz używania urządzeń powodujących iskrzenia, czyli na przykład telefonów komórkowych. Prace związane z montażem instalacji gazowych powinny zostać przerwane, jeżeli stwierdzone zostanie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi. Wówczas zarządzona musi być ewakuacja oraz zawiadomione odpowiednie służby bezpieczeństwa.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję