Materiał Partnera

Jakie systemy wentylacyjne stosuje się w halach przemysłowych?

Jakie systemy wentylacyjne stosuje się w halach przemysłowych?

Hale przemysłowe wymagają zainstalowania systemu, który będzie w stanie sprawnie wymieniać w nich powietrze, dostarczając je z zewnątrz, a jednocześnie odprowadzając to, w którym znajdują się zanieczyszczenia poza budynek i w razie potrzeby poddając procesom oczyszczania. Jest to istotne zarówno ze względu na emisję rozmaitych pyłów, dymów, oparów i gazów, jak i z uwagi na wymagania stosowanych technologii oraz przepisów BHP.

Zanieczyszczenia powietrza pojawiające się w halach przemysłowych

Przeprowadzanie procesów technologicznych wiąże się z powstawaniem zanieczyszczeń powietrza, które mogą negatywnie oddziaływać na stan zdrowia pracowników, prowadzić do pogorszenia jakości wytwarzanych wyrobów, wpływać na poziom bezpieczeństwa pożarowego, a także skracać żywotność wykorzystywanych maszyn i urządzeń. Do największych zagrożeń należy emisja pyłów zawierających drobne cząsteczki ciał stałych, które mogą powodować choroby – podrażniać błony śluzowe i skórę, jak również prowadzić do uszkodzeń układu oddechowego. Równie groźne okazują się opary chemikaliów, a także uwalniane w wyniku reakcji chemicznych lub stosowane w procesach produkcyjnych gazy oraz tworzące się aerozole. Problemów przysparzają pojawiające się odory. Sposobem na eliminowanie czynników szkodliwych jest korzystanie z odpowiednich przemysłowych systemów wentylacyjnych, które dają możliwość odpylania, pozbywania się mgły olejowej czy dymów.

Jakie rozwiązania są wykorzystywane do wymiany powietrza w halach przemysłowych?

Hale przemysłowe są obiektami o dużej kubaturze, wymiana powietrza na ogół jest więc w nich prowadzona przy wykorzystaniu systemów wentylacji mechanicznej. Zwykle używa się w nich systemów scentralizowanych, w których głównymi elementami są centrale wentylacyjne połączone z miejscami odbierania i podawania powietrza siecią kanałów wentylacyjnych biegnących z reguły pod stropami. W sytuacji, gdy w różnych częściach obiektu muszą panować nieco inne warunki lub pojawiają się odmienne typy zanieczyszczeń, korzysta się z systemów strefowych, które mogą być obsługiwane przez większą liczbę mniejszych central lub wręcz pojedyncze wentylatory o odpowiednim przepływie. W niektórych przypadkach znajdują też zastosowanie wentylatory dachowe, które są elementem wentylacji rozproszonej. Uzupełnieniem wyposażenia budynków przemysłowych są zazwyczaj odciągi stanowiskowe, które mogą występować w wersjach stacjonarnych lub mobilnych, a więc przemieszczanych w miejsca, gdzie są aktualnie potrzebne. Firmą, która specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu odpylania, jest Rebelion, oferująca przemysłowe systemy wentylacyjne.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję